“Manalaranya” KSRTC Bus In Desert – Funny Thread

“Manalaranya” KSRTC Bus In Desert – Funny Thread

Funny thread is to display the Funny pictures about our KSRTC. Here is a great concept by a KSRTC Fan.

Check out more funny pictures: Click Here

 

Check out our Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/ksrtcblog

 

11 COMMENTS

 1. Dear Sibychen,

  Why are you worrying this much about Saranya? Actually, there are hundreds of buses in Pathanamthitta and kollam districts
  If you are a partner/relative of sarnya, please tell..

  • He is the binami of SARANYA. Always here to praise saranya and try hard to show they are very clean people and political influence is not using to develop their business.

 2. dear friends…i dont want to disclose any of the relation i hav with any one here…i said some facts bcs i personally know the details of their services.
  hahahaaaaaaa….hhaa…ellarum parayunnu saranya ganesh kumarinte binami aanennu…aa binamiyude binami aayi ippol njanum…kidilan…
  pvt bus kandu koodathavar pala apavadhangalum paranju parathum..pakshe saranya upayogikkunna oru gud percentage of passengers orikkalum angane parayilla…

 3. ØíçxÞMßW ÌØí ÈßVJÞJ æædÁÕVæAÄßæø ÉøÞÄß
  ØbL¢ çÜ~µX
  Story Dated: Wednesday, September 7, 2011 12:10 hrs IST

  ®øáçÎÜß: ¦ÕÖcæMG ØíÅÜJáÈßKí ÎâKá µßçÜÞÎàxV ¥µæÜ ÌØí ÈßVJßÏ æµ®Øí ¦V¿ßØß æædÁÕVæAÄßæøøIá ÏáÕÄßµZ ÉøÞÄß ÈWµß. µÞEßøMUß _ ®øáçÎÜß ùâGßæÜ µáùáÕÞÎâÝßAí ¿ßAxí ®¿áJ ®W°Øß ¯¼aáÎÞøÞÃí ÉøÞÄßAÞV.§KæÜ ÉµW 11.30ÈÞÃí Ø¢ÍÕ¢. ¨øÞxáçÉG ØbçÆÖßµ{ÞÏ ÉáJXÉùOßW ©× ÖÖß, ØáµÈc ÎÇáØâÆÈX ®KßÕV µáùáÕÞÎâÝßÏßW ÕIß ÈßVJÞX ¦ÕÖcæMGÄÈáØøß‚í µIµí¿V æÌW ¥¿ßæ‚CßÜᢠèdÁÕV µâGÞAßÏ߈. ÌØßWÈßKí §ùBÞX ®ÝáçKx ØáµÈc §ÄßÈßæ¿ ÕàÝÞÈᢠÄá¿Bß. Îxá ÏÞdÄAÞV ÕIß ÈßVJÞX ¦ÕÖcæMæGCßÜᢠËÜÎáIÞÏ߈. ÎâKá µßçÜÞÎàxV ¥µæÜ ®øáçÎÜß çÉGAÕÜÏßW §ùBßÏ ÏáÕÄßµZ Ø¢ÍÕÎùßE ³çGÞ èdÁÕVÎÞøáæ¿ÏᢠÈÞGáµÞøáæ¿ÏᢠçÈÄãÄbJßW æµ®Øí¦V¿ßØß ÁßçMÞÏßW ®Jß ÉøÞÄß ÈWµß.

 4. i dont fear to write the facts here.enikku 100% urappulla karyangale ivide ezhuthiyittullu…athu kandu palarkkum enthina itra rosham kollunathu.

 5. hello every a woman

  That’s huge of the liberation

  I’m untrained to here

  On top of the world as thwack to win on a glimpse of you all

  Abut to my blog

  my blog is

 6. It’s really a good in addition to valuable item of info. I am content which you distributed this beneficial info around. Make sure you keep us up-to-date this way. We appreciate you sharing.

Leave a Reply